Henvendelser kan rettes til :
 
 Bjarne Rogan,
 Anne Stovner,
 Arne Bugge Amundsen,
 Terje Planke,
 Dagny Stuedahl,
eller  Bente Alver,