HUSK: Kvittering!
17.apr.00

På grunn av en beklagelig anonymisering av kontingent-innbetaling, ber vi alle deltakere om å ta med kvitteringen for innbetalingen.


Betaling m.m.
26.jan.00

Betaling av kongressavgiften (NOK 750 for ordinære deltakere og NOK 500 for studenter)
gjøres innen 1. mars til konto nr 6094.05.58428 (28 nordisk etn.&folk.kong.).
Innbetalingen merkes "Kongressavgift". Kongressavgiften må være betalt innen 1. mars for at påmeldingen skal være gyldig.Kvittering medbringes og forevises ved registreringen 3.mai.
Bare unntaksvis vil det være mulig å betale kongressavgiften ved ankomst, og da vil avgiften bli kr 1000 uansett om man er student eller ordinær deltaker.
Hotellet betales individuelt ved ankomst.
Da vil også romfordelingen gjøres kjent.


Bokutstilling
26.jan.00

Det vil bli arrangert en bokutstilling under kongressen, og deltakerne anmodes om å ta med seg det de har publisert enten i bøker eller tidsskrifter etter forrige kongress.


Busstransport fra jernbanestasjonen i Fredrikstad
26.jan.00

Det vil komme nærmere beskjed om mulighetene for busstransport fra jernbanestasjonen i Fredrikstad onsdag 3. mai - så husk å følge med på web-siden!