Program


Onsdag 3.mai
15.00 - 17.00 Registrering
Kaffe/rundstykker
17.00 - 18.30 Åpning
Plenumsforedrag:
Lena Gerholm: "Kropp och sexualitet i etnologisk och folkloristisk forskning"
Anne Eriksen: "Folkeminner – fortid mellom tradisjon og historie"
19.30 Middag


Torsdag 4.mai
09.00 - 12.30 Plenumsforedrag:
Ulrika Wolf-Knuts: "On the history of comparison in folklore studies"
Ragnar Pedersen: "Etnologien ved år 2000 og den nærmeste fremtid - noen fagkritiske spørsmål"
Nils-Arvid Bringéus: "Etnologi, en komparativ vetenskap?"
Bjarne Kildegaard: "Den kulturhistoriske erfaring - om traditionens forudsetninger"
12.30 - 14.00 Lunsj
14.00 - 18.00 Sesjoner (evt. ekskursjon)
19.00 Predinner talk
Valdimar Hafstein: "Biological Metaphors in Folklore Theory"
19.30 Middag


Fredag 5.mai
09.00 - 12.30 Plenumsforedrag
Torunn Selberg: "Å ta overtro på alvor"
Birgitta Svensson: "Kulturarvets makt och møjligheter"
Terry Gunnell: "From Grímnismál to Graffiti: Themes and approaches in 100 years of Icelandic folkloristics"
Anders Gustavsson: "Nordiska forskningskontakter med Europa i sen tid"
12.30 - 14.00 Lunsj
14.00 - 18.00 Sesjoner (evt. ekskursjon)
19.00 Predinner talk
Reginald Byron: "Ethnology in Northern Europe: Some Reflections from the Fringe"
19.30 Middag


Lørdag 6.mai
09.00 - 13.00 International Perspectives on Nordic Ethnology
Galit Hasan-Rokem: "Reclaiming Classical Nordic Folklore Theories: A Post-Modern Appraisal"
Thomas Schippers: "Between admiration, jealousy and scepticism; some historical aspects about the mixed feelings about Nordic ethnology viewed from the south."
Elle Vunder: "Nordic Ethnology From And In Estonian Perspective"
Stephen Mitchell: "Folklore and Philology Revisited: Medieval Scandinavian Folklore?"
Konrad Köstlin: "Nordic Relations: Five Shedlights"
13.00 Lunsj
15.00 Evt. ekskursjon
19.30 Evt. middag


Sesjoner med sesjonsledere:

Torsdag 4.maiFredag 5.mai
 1. Andres tro og egen forskning
  (Barbro Blehr)
 2. Lyst og seksualitet
  (Lena Gerholm)
 3. Kultur og ny teknologi
  (Jan Garnert)
 4. Nyere forskningsfelt
  (Lene Otto)
 5. Faghistoriske perspektiver A
  (Tine Damsholt)
 1. Globalisering og hverdagsliv
  (Magnus Berg)
 2. Kropp og kjønn
  (Kari Telste)
 3. Kulturarv
  (Jonas Engman)
 4. Fag og samlinger
  (Bo G. Nilsson)
 5. Faghistoriske perspektiver B
  (Birgitta Skarin Frykman)