Sesjoner


Oversikt over endelige tema-sesjoner og sesjonsledere:

SesjonerLeder Abstracts
Andres tro og egen forskningBarbro Blehr
Kultur og ny teknologiJan Garnert
Globalisering og hverdagslivMagnus Berg
Lyst og seksualitetLena Gerholm
Kropp og kjønnKari Telste
KulturarvJonas Engman
Nyere forskningsfeltLene Otto
Fag og samlingerBo G. Nilsson
Faghistoriske perspektiver A   Tine Damsholt
Faghistoriske perspektiver BBirgitta Skarin Frykman