1.desember:Detaljert program legges ut på websiden
15.januar 2000:   Påmeldingsfrist
1.mars 2000:Betalingsfrist